Route Loopbaan, Burgerschap en Levensbeschouwing

Op deze website vind je de extra oefeningen en opdrachten behorende bij de losse modules voor
ROUTE Loopbaan, Burgerschap en Levensbeschouwing.

Inloggen / Registreren

Route Loopbaan, Burgerschap en Levensbeschouwing

Route Loopbaan, Burgerschap en Levensbeschouwing zijn uitgaves van Uitgeverij Eisma Edumedia. Klik hier voor meer informatie over deze methodes.

De methode ROUTE Loopbaan en Burgerschap sluit aan bij de meest actuele kwalificatie-eisen voor de leergebieden Loopbaan en Burgerschap.
De drie modules voor Loopbaan zijn bovendien gebaseerd op de loopbaancompetenties van Meijers en Kuijpers (er zijn modules voor Loopbaan, Studievaardigheid en Voorbereiding hbo).
De vier modules voor Burgerschap volgen per dimensie de eisen zoals beschreven in het document “Kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap 2011” en sluiten ook aan bij de aanvullende kwalificatie-eisen uit 2016 omtrent kritische denkvaardigheden en mensenrechten.
Tevens is er een extra module ontwikkeld voor Levensbeschouwing.

Op deze website kunt u na het inloggen diverse documenten downloaden, zoals opdrachten bij de losse modules. In deze documenten wordt soms verwezen naar externe websites. Eisma Edumedia is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van deze websites.

Nieuws

Nieuw: Route Loopbaan – keuzedeel Voorbereiding hbo

20 maart 2019

Onze leerboom Loopbaanleren heeft twee takken: Studievaardigheid en Loopbaanvaardigheid. Daar is onlangs een derde loot bij gekomen, namelijk keuzedeel Voorbereiding hbo. In dit nieuwe keuzedeel oriënteren mbo-studenten zich op een hbo-studie. In dit keuzedeel Voorbereiding hbo maken mbo-studenten kennis met verschillende hbo-competenties zoals zelfstandig en resultaatgericht werken, studeren voor tentamens; onderzoek doen, data analyseren, verwerken en presenteren; plannen en … Read More